IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


 
Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989 Przeżyliśmy łagry. Wspomnienia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK
Cena : $37.00
Cena : $12.00
„Czekiści” to pierwsze w światowej historiografii kompendium podstawowych informacji o działalności komunistycznych organów bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Międzynarodowy zespół historyków przedstawia w nim syntetyczne raporty opisujące genezę, organizację, metody i kierunki działania aparatu bezpieczeństwa w poszczególnych krajach bloku wschodniego. W każdym z tych krajów „bezpieka” powstawała według moskiewskiego wzorca i przy udziale sowieckich doradców. Praktyka działania, metody i mentalność sowieckiej policji politycznej przeniesione zostały do organów bezpieczeństwa państw tworzących „imperium zewnętrzne”. Ich funkcjonariusze, uznając tę spuściznę za część swojej tradycji, często z dumą określali się mianem „czekistów”, a za patrona uważali założyciela bolszewickiej Czeki Feliksa Dzierżyńskiego.Zbiór wspomnień i relacji wnoszących nowe elementy do naszej wiedzy o losach uwięzionych w sowieckich łagrach oraz opisujących indywidualne odczucia i postrzeganie obozowej rzeczywistości.

Wspomnienia uczestników tych tragicznych wydarzeń są bardzo osobiste i emocjonalne, ale główną ich zaletą jest autentyzm i brak konfabulacji. Uzupełniają one – a w wielu przypadkach ujawniają – fakty, których nie zawierają archiwalne źródła sowieckie.
Stan wojenny w Warszawie Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii
Cena : $39.00
Cena : $29.00
Niniejszy tom wpisuje się w coraz bardziej popularny nurt badań regionalnych. Autor przedstawia historię stanu wojennego (1981–1983) w Warszawie oraz byłym województwie stołecznym. Opisuje poczynania aparatu władzy, różnorodne formy sprzeciwu społecznego, aktywność opozycji oraz szykany i represje wobec niej, działania Kościołów chrześcijańskich, a także ówczesne problemy dnia powszedniego. Określa też specyfikę stanu wojennego na wybranym terenie oraz w odniesieniu do niektórych wątków poszukuje analogii historycznych. Publikację wzbogacają fragmenty relacji świadków wydarzeń: członków PZPR, komisarzy wojskowych, działaczy opozycji różnego szczebla i przedstawicieli środowisk kościelnych.Komunistyczna władza traktowała powojenną emigrację polską jako niebezpiecznego wroga, dlatego od początku swego istnienia czynnie ja zwalczał. Książka przedstawia najważniejsze operacje tajnych służb skierowane przeciwko opiniotwórczym środowiskom Polaków na Zachodzie, a także politykę wobec repatriantów z Zachodu. Autorzy sięgnęli do zasobów archiwalnych IPN, co pozwoliło im rzucić nowe światło na ten mało znany aspekt działań aparatu
Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 19 Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 3: Działalność w latach 1959–1966
Cena : $26.00
Cena : $49.00
Publikacja zawiera 130 dokumentów archiwalnych. Są to protokoły przesłuchań świadków, protokoły przesłuchań podejrzanych, notatki informacyjne powstałe w czasie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie przeciwko ks. Jerzemu Popiełuszce. Ich uzupełnienie stanowią dokumenty wytworzone przez Urząd ds. Wyznań, notatki służbowe funkcjonariuszy SB, plany czynności operacyjno-śledczych oraz doniesienia tajnych współpracowników SB wykorzystywane przez komunistyczne służby specjalne do inwigilacji kapelana „Solidarności”. W tomie zamieszczono ponadto tzw. informacje dzienne MSW, pozwalające na odtworzenie nastrojów panujących wśród Polaków od momentu podania do publicznej wiadomości informacji o zaginięciu ks. Jerzego Popiełuszki aż do czasu jego pogrzebu.
Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 3: Działalność w latach 1959–1966, wybór dokumentów Witold Bagieński, Franciszek Dąbrowski, Franciszek Gryciuk, opracowanie Witold Bagieński, Agnieszka Chrzanowska, Franciszek Dąbrowski, Franciszek Gryciuk, Bogusław Kopka, Sławomir Mańko, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Paweł Popiel, Warszawa-Łódź 2010, 888 s.

Stanisław Mikołajczyk był przywódcą jedynego masowego ruchu sprzeciwu wobec komunistycznej dyktatury w Polsce w latach, które nastąpiły bezpośrednio po zakończeniu wojny. Polskie Stronnictwo Ludowe i jego prezes dawali Polakom nadzieję na zbudowanie trwałej demokracji, odpowiadającej aspiracjom i dążeniom większości obywateli.

Przekazywany czytelnikom wybór dokumentów ma oddawać w zamyśle autorów – mimo fragmentarycznego zachowania źródeł – stan wiedzy aparatu bezpieczeństwa o planach i działaniach Stanisława Mikołajczyka w okresie od 1959 do 1966 roku. Publikowane materiały zostały wytworzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, głównie przez departamenty I i III. Pochodzą one z akt sprawy o kryptonimie „Bartek”, dotyczącej Stanisława Mikołajczyka, akt spraw prowadzonych przez wywiad o kryptonimach „Tarń” i „Zorza”, dotyczących emigracyjnego PSL, oraz akt spraw o kryptonimach „Wirus” i „Rozłam”, dotyczących kontaktów ludowców z kraju z działaczami PSL na Uchodźstwie. Wykorzystano także dokumenty pochodzące ze spraw zakładanych na poszczególne osoby, m.in. Stanisława Kota, Franciszka Wilka, Michała Jagłę, Stanisława Wójcika, Jana Kukiełę i Waldemara Sobczyka.
Karta TV Republika

Cena : $29.00

To Twoje świadectwo uczestnictwa w budowie wolnych mediów w Polsce. To także potwierdzenie przynależności do grona szanujących tradycję, nowoczesnych Polaków, które przekłada się na konkretne wsparcie niezależnych środków społecznego przekazu.

RADIO TV REPUBLIKA


Każdy kto posiada telefon albo tablet z dostępem do internetu będzie mógł ZA DARMO i NA ŻYWO słuchać serwisów informacyjnych. Do odsłuchiwania tego, co dzieje się w TV Republika, wystarczy wolniejsze łącze internetowe niż to, które jest potrzebne do ściągania obrazu i dźwięku. Podłączając telefon czy tablet do samochodowego radia, można będzie słuchać Audio Republiki w dowolnym miejscu i czasie, także podczas podróży.

Wystarczy wejść na http://telewizjarepublika.pl/audio-telewizja-republika.html