IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > AUTORZY
Choose a sub category:
Łukasz Kamiński Adam Dziurok
Adam Rafał Kaczyński Adam Rozmysłowicz
Agata Fiedotow Agnieszka Łuczak
Agnieszka Wochna-Tymińska Aleksandra Czajkowska
Andrzej Żupański Andrzej Dyszyński
Andrzej Wojtaszak Andrzej Zawistowski
Anna Anders-Nowakowska Anna Grażyna Kister
Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Antoni Dudek
Antoni Heda-Szary Antonio Socci
Artur Mękarski Artur Nadolski
Barbara Polak Barbara Wachowicz
Bartosz Nowożycki Bogdan Cichecki
Bogdan Sekściński Bogusław Kopka
Bozena Szaynok Bronisław Wildstein
Cezary Chlebowski Cezary Gmyz
Czesław Grzelak Daniel Koreś
Dariusz Faszcza Dariusz Iwaneczko
Dariusz Iwaneczko Dariusz Rogut
Dariusz Stola David Morgan
Dorota Kania Elżbieta Jakimek-Zapart
Elżbieta Rączy Erazm Ciołek
Filip Musiał Franciszek Dąbrowski
Grażyna Jonkajtys-Luba Grzegorz Łęcicki
Grzegorz Jakubowski Grzegorz Majchrzak
Grzegorz Motyka Grzegorz Waligóra
Grzegorz Waligóra Henryk Sobierajski
Henryk Stańczyk Hermann Langbein
Igor Hałagida István Kovács
Jędrzej Tucholski Józef K. Wroniszewski
Józef Szaniawski Jacek Żurek
Jacek Czaputowicz Jacek Kutzner
Jacek Pawłowicz Jacek Witold Wołoszyn
Jakub Gołębiewski Jan Łopuski,
Jan Żaryn Jan Józef Lipski
Jan Olaszek Jan Ruman
Janusz Borowiec Janusz Kaliński
Janusz Kurtyka Janusz Odziemkowski
Janusz Wróbel Janusz Zabłocki
Jarosław Abramow-Newerly Jarosław Neja
Jarosław Pałka Jerzy Ślaski
Jerzy Eisler Jerzy T. Petrus
Jerzy Waglewski Joanna Żelazko
Joseph Ratzinger - BENEDYKT XVI Juliusz L. Englert Grzegorz Nowik
Justyna Błażejowska Kamil Drzymała
Kamil Dworaczek Karol Madaj
Karol Sacewicz Kazimierz Iranek-Osmecki
Kazimierz Krajewski Krzysztof Madej
Krzysztof Michalski Krzysztof Persak
Leon Popek Longin Tomaszewski
Małgorzata Żuławnik Małgorzata Ptasińska-Wójcik
Małgorzta Choma-Jusińska Maciej Roszkowski
Marcin Kruszyński Marcin Majewski
Marcin Urynowicz Marcin Wolski
Marcin Zwolski Marco Patricelli
Marek Andrzejewski Marek Gałęzowski
Marek Gałęzowski Marek Gaszyński
Marek Jan Chodakiewicz Marek Ney-Krwawicz
Marek Wierzbicki Maria Wardzyńska
Maria Anna Wieczorkiewicz Marian P. Romaniuk
Mariusz Żuławnik Mateusz Szpytma
Mateusz Wyrwich Mirosłąw Filipiak
Patryk Kozłowski Patryk Pleskot
Paweł Jaworski Paweł Piotrowski
Paweł Sękowski Paweł Tomasik
Petr Blazek Piotr Barański
Piotr Byszewski, Piotr Cichoracki
Piotr Gontarczyk Piotr Niwiński
Piotr Semków Przemysław Gasztold-Seń
Rafał Leśkiewicz Rafal Ziemkiewicz
Renata Kobylarz Romuald Niedzielko
Ryszard „Jerzy” Białous Ryszard Bielański
Ryszard Filipowicz Ryszard Kotarba
Ryszard Terlecki Sławomir Cenckiewicz
Sławomir Poleszak Sebastian Ligarski
Stanisław Ciesielski Stanisław Mikke
Stefan Korboński Tadeusz Komorowski-Bór
Tadeusz Ruzikowski Teofil Lachowicz
Tomasz Gajownik Tomasz Kozłowski
Władysław Filar Władysław Zarzycki
Włodzimierz Kwaśniewicz Waldemar Grabowski
Waldemar Lysiak Wanda Chudzik
Wiesław J. Wysocki Wiesław Jan Wysocki
Wiesław Olszewski Witold Gadowski
Witold Pasek Wojciech Jerzy Muszyński
Wojciech Konigsberg Wojciech Materski
Wojciech Sawicki Zbigniew Zieliński
Zdzisław Żórawski Zdzisław Rachtan-Halny
Zdzisław Urbaniak Zygmunt Głuszek
Sort By:
Page of 24
POLACTWO Rafal Ziemkiewicz

Książka napisana  przez Rafała Ziemkiewicza to próba podjęcia dyskusji na temat polityki, gospodarki i społeczeństwa polskiego po upadku komunizmu. Autor stara się zrozumieć i wyjaśnić zjawiska, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni kilkunastu lat. Nie oszczędzając polityków, ani też żadnej opcji politycznej, ostro formułuje tezy, które dotyczą współczesnej Polski.

Jeśli ktoś chce się schylać, żeby sprawdzać, czy przypadkiem nie noszę słomy w butach, powiem mu od razu: noszę, szkoda fatygi. I właśnie dlatego nie myślę sobie zakładać tłumika i wstrzymywać się od pisania o polactwie prawdy, nie myślę kombinować, komu ta prawda służy i kogo uraduje, a kogo zmartwi. Nic mnie to nie obchodzi. Obchodzi mnie mój kraj, i to, jak wygląda. A wygląda tak, że tylko rzygać. I wiem, dlaczego. I o tym właśnie tu piszę.
Rafał A. Ziemkiewicz
Żołnierze wyklęci

„Dziś po upływie przeszło pół wieku od tamtych wydarzeń, podziw i szacunek musi budzić postawa tych dowódców i żołnierzy AK, którzy mimo tak beznadziejnego położenia nie poddali się, nie uciekli ze swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili się w łaski nowej władzy zdradą swych ideałów i swych towarzyszy broni, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki. Już tylko w imię obrony własnej żołnierskiej godności” (Jerzy Ślaski).

Opowieść o działającym na Lubelszczyźnie zgrupowaniu „Orlika”, które po zakończeniu działań wojennych podjęło zbrojną walkę przeciw sowietyzacji Polski. Epopeja oddziału „Orlika” pokazana została na szerszym tle działań zbrojnych toczonych po wojnie przez podziemie niepodległościowe.
Marcin Wolski - Antybaśnie

Zbiór opowieści tworzących i kształtujących historię trapezoidalnej Amirandy...
Rafał Ziemkiewicz - Michnikowszczyzna. Audiobook Pl
 

.Z Kalisza do Krakowa. Wspomnienia z lat 1939-1945
Cena : $6.00

Wspomnienia Bogdana Cicheckiego to opowieść o okupacyjnej codzienności młodego chłopaka przesiedlonego w lutym 1940 r. z Kalisza do Krakowa. Szczególnie interesujący jest wątek walki o byt, podejmowania różnorodnej działalności w celu zdobycia pieniędzy na potrzeby rodziny i własne. Budzi podziw zaradność i zmysł handlowy nastolatka, który wraz z ojcem utrzymywał pięcioosobową rodzinę. To historia chłopaka, który nie dał się zniszczyć trudnym okolicznościom.Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944–1956
Cena : $6.00

Dariusz Iwaneczko, Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944–1956, Rzeszów 2004, s. 122 (seria „Studia i materiały”, t. 7)
Prezentowane opracowanie, wydane w serii „Studia i Materiały”, przedstawia dzieje powiatowego aparatu bezpieczeństwa w Przemyślu od jego utworzenia w 1944 r. do reorganizacji dokonanej w 1956 r. Autor opisuje zachodzące w tym czasie zmiany strukturalne, skład personalny, sylwetki osób tworzących UB w Przemyślu, ze szczególnym uwzględnieniem kadry kierowniczej, a także poziom wykształcenia i dyscypliny oraz stan moralny funkcjonariuszy. W opracowaniu znalazła się ponadto charakterystyka sieci agenturalnej przemyskiego aparatu bezpieczeństwa. Istotną część pracy stanowi opis metod i kierunków działań podejmowanych przez UB wobec różnych środowisk i grup społecznych: polskiego podziemia niepodległościowego, legalnej opozycji, Kościoła, a także podziemia ukraińskiego i środowisk wiejskich.
Autor korzystał przede wszystkim z zasobów archiwalnych rzeszowskiego Oddziału IPN, ale także z opracowań historyków resortu bezpieczeństwa i z dorobku badawczego historyków rzeszowskich. Praca Dariusza Iwaneczki jest pierwszą próbą naukowego, całościowego przedstawienia działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (późniejszego Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego) w Przemyślu w latach 1944-1956, a zarazem ukazania jego wkładu w proces instalacji, utrwalania i ochrony porządku komunistycznego w Polsce. Istotnym uzupełnieniem zasadniczej treści są: wykaz skrótów, indeks nazwisk i pseudonimów, bibliografia oraz lista pracowników PUBP/PUds.BP w Przemyślu zatrudnionych w okresie, który obejmuje książka.
Moja Wielkopolska
Cena : $7.00

Wspomnienia Zdzisława Urbaniaka są interesującym przykładem indywidualnej pamięci o przeżyciach okresu wojny oraz okresu stalinizmu. Zestawinie jego opisów – najpierw okupacji niemieckiej, a następnie sowieckiej – pozwalają porównywać losy jednostki i przyjmowanych przez nią postaw w obliczu obu, jakże różnych, rodzajów zniewolenia. Zaletą tych wspomnień są precyzyjne opisy i doskonała, szczegółowa pamięć autora, co czyni jego opowieść szczególnie wartościowym źródłem historycznym.
Gospodarka w PRL
Cena : $8.00

Książka rzetelnie prezentuje obraz polskiej gospodarki w latach 1944–1989. Konsekwentnie zrealizowany układ problemowy przybliża czytelnikowi następujące kwestie: system gospodarki centralnie planowanej i zarządzanej, politykę ekonomiczną podporządkowaną nierealnej doktrynie, tzw. socjalistycznej industrializacji, problemy rolnictwa, zdominowane przez Związek Radziecki stosunki gospodarcze z zagranicą, zastąpienie handlu rozdzielnictwem, ułomność pieniądza oraz warunki bytowe ludności, będące źródłem kryzysów społeczno-ekonomicznych. W zakończeniu książki przedstawiono wady strukturalne i negatywne konsekwencje społeczne „gospodarki centralnie kierowanej… na manowce”, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych.Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918-1939
Cena : $8.00

Niniejsza książka jest pierwszą próbą syntetycznego ukazania dziejów prasy polityczno-informacyjnej na Mazowszu Północnym w Drugiej Rzeczypospolitej. Autor opisał periodyki wydawane i rozpowszechniane w granicach ośmiu powiatów północnej części ówczesnego województwa warszawskiego, tj. w ciechanowskim, makowskim, mławskim, płockim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim i sierpeckim. Zaprezentował ich rozwój ilościowy, determinanty powstawania i przyczyny upadków poszczególnych tytułów, okres edycji oraz częstotliwość wydawniczą, a także scharakteryzował środowisko twórców prasowych.
Reflections on the Kielce Pogrom
Cena : $8.00

This volume contains four articles by renowned experts of contemporary Polish history allowing the reader to probe deeper into the foundation and consequences of the Kielce pogrom of 1946. The opening essay raises the difficult subject of relations between Poles and Jews in 1944-1946. The two following essays are attempts to confront two theses propagated by the communist authorities – accusations regarding the responsibility of the opposition underground for instigating the pogrom and the passivity of the Polish Catholic Church hierarchy in the face of violence against Jews. The final essay provides a synthesis of disputes, discussions and manipulations which have accompanied the story of Kielce pogrom from the outset.