IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > 1918 - 1989
Sort By:
Page of 4
Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939-1955
Cena : $6.00

Pierwszy zeszyt z serii „Lista strat osobowych działaczy Ruchu Narodowego 1939–1955” zawiera 95 biogramów ułożonych w porządku alfabetycznym. Odnoszą się one do działaczy politycznych, społecznych i gospodarczych, a także żołnierzy podziemia niepodległościowego, związanych z szeroko pojętym ruchem narodowym, poległych i pomordowanych w okresie okupacji niemieckiej oraz pierwszej i drugiej okupacji sowieckiej. Wśród nich znalazły się postacie powszechnie znane, a także te, które dopiero dzięki żmudnej kwerendzie archiwalnej mamy nadzieję przywrócić pamięci. Tym samym zaprezentowany tom wprowadza do obiegu naukowego wiele nieznanych dotąd faktów, poszerzając naszą wiedzę o historii Polski XX w.

Hasła zostały opracowane na podstawie materiałów archiwalnych, zgromadzonych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie, Krakowie, Archiwum Akt Nowych, archiwów państwowych oraz kolekcji prywatnych. Redaktorzy tomu zrezygnowali z podawania pod każdym biogramem odrębnej bibliografii na rzecz opublikowania podstawowej literatury przedmiotu, wykorzystywanej przez autorów haseł. Zdjęcia zamieszczone w tomie pochodzą z archiwum IPN oraz ze zbiorów własnych autorów.

Poniższy tom nie pretenduje do miana pełnego kompendium. Jest to wydawnictwo popularnonaukowe, będące jedynie krokiem do przybliżania i przywracania pamięci o losach działaczy nurtu politycznego, którzy niezłomnie walczyli o Niepodległą Polskę.


„Śpij, mężny” w Katyniu, Charkowie, Miednoje
Cena : $10.00

Wstrząsająca relacja o pracach ekshumacyjnych na polskich cmentarzach w Katyniu, Charkowie i Miednoje, prowadzonych od 1991 r. Książka jest także szczególnego rodzaju dokumentem, utrwalającym stan świadomości współczesnych pokoleń Polaków, Rosjan i Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy zetknęli się z prawdą o Zbrodni Katyńskiej.
Alianci
Cena : $12.00

W 1944 r. amerykańska superforteca B-29 startująca z lotniska w Chinach przymusowo lądowała na terytorium Związku Radzieckiego. Załoga przetrzymywana była ponad trzy miesiące mimo protestów amerykańskiego sztabu generalnego, a samego samolotu nigdy nie zwrócono. Skopiowano go i w 1948 r. ukazała się jego wersja radziecka. (...) Autentyczne przygody siedmioosobowej załogi, która ugrzęzła w radzieckiej tiurmie, stanowią kanwę powieści.
Barykada września. Obrona Warszawy w 1939 roku
Cena : $13.00

Opis wojennych zmagań o Warszawę we wrześniu 1939 r.; organizacji obrony pod dowództwem gen. Waleriana Czumy, bohaterskich zachowań mieszkańców i ich prezydenta, Stefana Starzyńskiego. Autor wykorzystał szeroki zasób różnorodnych źródeł, tworząc książkę rzetelną i kompetentną; jej dodatkową zaletę stanowi godny uwagi literacki język. Tytuł, Barykada Września, jest tożsamy z nazwą znanego, warszawskiego pomnika projektu Juliana Pałki, usytuowanego przy zbiegu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej, upamiętniającego obronę Stolicy. Książka wydana po raz pierwszy w 1984 r., cieszyła się dużym uznaniem czytelników i krytyki; po 25 latach znów powraca do czytelniczego obiegu, przynosząc nowym generacjom miłośników historii sugestywny obraz „miasta nieujarzmionego”, które za swą postawę we wrześniu 1939 r. oznaczone zostało Orderem Wojennym Virtuti Militari.
OPOWIEŚĆ O 2 KORPUSIE Grażyna Jonkajtys-Luba
Cena : $15.00

„Opowieść... jest wynikiem moich studiów i poszukiwań, z natury rzeczy powierzchownych. Oczekuję, że spełni ona funkcję, o jakiej myślę: żyjącym uczestnikom przypomni opisane wydarzenia, młodszym uświadomi historię tych lat, a może też „natchnie” któregoś młodego, prawdziwego historyka, do przejrzenia dokumentów i pamiątek w Muzeum i Instytucie Generała Sikorskiego w Londynie, przestudiowania zbiorów Instytutu Hoovera w Stanford w Kalifornii, przebrnięcia przez pamiętniki i artykuły w ówczesnej prasie i napisania prawdziwej historii tych żołnierzy”.

Jedni z najdzielniejszych. Żołnierze 74 pułku Armii Krajowej
Cena : $15.00

Historia dwóch pułków piechoty, których czas istnienia i działań bojowych jest różny.
74 Górnoślaski pułk piechoty Wojska Polskiego swój chrzest bojowy rozpoczął w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919 r.), jedynym zakończonym powodzeniem w historii Polski, a następnie ze swojej siedziby w Lublińcu wspierał powstania śląskie. Mając duże doświadczenie i osiągnięcia bojowe został skierowany w 1920 r. do walki przeciwko bolszewikom. W okresie międzywojennym stacjonował w Lublińcu. We wrześniu 1939 r., od pierszego dnia wojny odpierał ataki niemieckich dywizji pancernych w rejonie Częstochowy.
W czasie okupacji, nawiązując do tradycji swojego poprzednika powstał 74 pułk Armii Krajowej. Wyróżnił się on udanymi akcjami zbrojnymi na terenie powiatów: kłobuckiego, częstochowskiego, ramomszczańskiego, włoszczowskiego i jędrzejowskiego.
Po wojnie wielu żołnierzy tych pułków było represjonowanych przez NKWD i UB.
Armia Podziemna
Cena : $17.00

Generał dywizji Tadeusz Komorowski "Bór" był dowódcą Armii Krajowej od lipca 1943 r. aż do chwili upadku Powstania Warszawskiego, jeńcem oflagów niemieckich od października 1944 do 5 maja 1945 r. Uwolniony przez aliantów z obozu w Markt Pongau w Tyrolu udał się do Londynu. Tam podjął obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Po rozwiązaniu przez Anglików regularnych formacji Wojska Polskiego na Zachodzie stanął na czele Rządu RP na uchodźstwie jako premier i funkcję tę pełnił od 21 lipca 1947 r. do 7 kwietnia 1949 r.

Niniejsza książka została napisana w roku 1945 i była przeznaczona dla czytelników obcych, których zapoznać
miała z dziejami polskiego podziemia i udziałem Polski we wspólnym wysiłku wojennym Sprzymierzonych.
W wydaniu polskim autor poprawił wiele nieścisłości, uzupełnił informacje, korzystając z materiałów Studium Polski Podziemnej, a zwłaszcza opracowań, które stały się podstawą dzieła zbiorowego "Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej".
Dziennik obrońcy Warszawy (wrzesień 1939)
Cena : $18.00

Zapiski mjr. Zdzisława Żórawskiego – to całkowicie zapomniane i nigdy dotąd nie wykorzystane przez historyków świadectwo dotyczące obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. Spisywane na bieżąco notatki najpierw zostały opublikowane pod pseudonimem w ukazującej się w Paryżu gazecie „Głos Polski”, a potem, w marcu 1940 r., we własnym przekładzie autora, też pod pseudonimem, w wydanej tamże książce pt. „Journal d'un d'efenseur de Varsovie”.
Dzięki staraniom edytora, prof. Tomasza Szaroty, udało się nie tylko ustalić, po kilkudziesięciu latach, autorstwo tego tekstu, ale także zrekonstruować pasjonującą biografię Autora – oficera II Oddziału Sztabu Głównego, którego wojenna tułaczka wiodła przez Rumunię, Włochy, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Brazylię aż do Meksyku, gdzie zmarł w 1953 r.
Echa z "nieludzkiej ziemi"
Cena : $19.00

Zbiór szkiców dotyczących losów Polaków na NIELUDZKIEJ ZIEMI.
Znajdziemy w nim niezwykle interesujące, po raz pierwszy publikowane dokumenty, m.in. opracowanie prof. Stanisława Swianiewicza o obozach pracy w ZSRR, sprawozdanie ks. Józefa Jarzębowskiego, sporządzone dla kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, o sytuacji Kościoła na Litwie i Wileńszczyźnie pod okupacja sowiecka 1940–1941, relacje zesłańców i łagierników. Z kart książki wyłania się ponury obraz totalitarnego państwa, którego symbolem stał się „archipelag Gułag”, miejsce niewolniczej pracy i niezawinionych cierpień milionów ludzi, pośród nich ogromnej rzeszy Polaków. Szkice powstały w oparciu o materiały archiwalne przechowywane m.in. w zbiorach Instytutu Jóefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Instytutu Hoovera w Stanford, Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.


Działania komunistycznego aparatu represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej AK
Cena : $20.00

Pierwsza w polskim piśmiennictwie książka ukazująca działania komunistycznego aparatu represji - Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa - wobec jednego ze środowisk kombatanckich - żołnierzy wileńskiej AK. Według UB/SB stanowili oni szczególnie niebezpieczną zbiorowość, która potraktowano wyjątkowo surowo. To jedyny znany przypadek, aby obywateli narodowości polskiej traktowano jako niebezpieczną grupę, tylko ze względu na miejsce ich urodzenia. Autor charakteryzuje środowisko wileńskie, przedstawia podejmowane przeciwko niemu działania "bezpieki", począwszy od pierwszych prób rozbicia oddziałów partyzanckich majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", poprzez "Akcję X", jedno z największych przedsięwzięć represyjnych w Polsce komunistycznej. Prowadzono je także później, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a skierowane były przeciw kombatantom, którzy młodszym generacjom chcieli przekazywać prawdę historyczną. Po 1980 roku dotychczasowe pola działania "bezpieki" zmieniły się, kierując się głównie w stronę podziemia "solidarnościowego". Dzięki temu wileńskie środowiska kombatanckie uzyskały dzisiejszą prężność, współorganizując Światowy Związek Żołnierzy AK. W książce wnikliwie zostały ukazane mechanizmy skłócania środowisk kombatanckich przez komunistyczne służby bezpieczeństwa i ich inwigilacja, co miało - w zamyśle "bezpieki" - doprowadzić do ich atomizacji.