IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Aparat Represji
Półrocznik naukowy
Głównym celem periodyku jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych.
Pismo podzielone jest na kilka działów obejmujących: metodologię, struktury, dokumenty, wspomnienia funkcjonariuszy (w publikacji pod nazwą „w oczach własnych”), biogramy, recenzje i materiały bibliograficzne.
Redaktorem naczelnym periodyku jest dr Zbigniew Nawrocki. Zespół redakcyjny: dr Jerzy Bednarek, dr Sławomir Cenckiewicz, dr Adam Dziurok, Wojciech Frazik, dr Piotr Gontarczyk, Mariusz Krzysztofiński (sekretarz redakcji),  dr hab. Janusz Kurtyka, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.