IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Seria wydawnicza Albumy
Sort By:
Page of 1
Gdy rozum śpi... Rysunki Andrzeja Krauzego 1970–1989
Cena : $15.00

wujęzyczny album rysunków Andrzeja Krauzego z lat 1970–1989 z autobiograficznymi komentarzami Autora, opatrzony wstępem Andrzeja Paczkowskiego, tekstem wspomnieniowym Grzegorza Małkiewicza i notą biograficzną o Andrzeju Krauzem. Do albumu dołączona jest płyta DVD z filmem pt. „Lekcja fruwania” (1973, reż. Andrzej Krauze), udostępnionym przez Studio Miniatur Filmowych. *** Krauze pokazuje świat odległy od tego, który teraz nader często przedstawia się jako krainę Peerelu: bary mleczne, syrenki i maluchy, pocztówki dźwiękowe Czerwonych Gitar, wcierkowe portrety przywódców, infantylne pomniki, nagie haki, gomuły walące pięścią w pulpit, gierkoszczaki wśród dójek i przodkowych górników. Może to i brzydkie, ale „za to” śmieszne. Polska Krauzego to przede wszystkim kraj panoszącego się, siejącego strach chama, który ma nad sobą Starszego Brata urzędującego na Kremlu. Różnica między tymi krajami wynika chyba nie tylko z tego, że artysta ma takie, a nie inne poglądy, ale także z tego, że dzieła jego powstawały na bieżąco, były systematycznie prowadzonym rejestrem zła w najróżniejszych jego przejawach: od pałowania przez ZOMO po upokarzające przepychanki w kolejkach. Są kapsułkami, które ukazują fragmenty, ale właściwie każda z nich obrazuje też całość. Z pewnością lekcja historii, którą daje Andrzej Krauze, nie jest jedyną z możliwych, ale jest przekonywająca. A o to chyba chodzi: jeśli nie możemy poznać wszystkiego, poznajmy chociaż sedno. Ze wstępu Andrzeja PaczkowskiegoSolidarni z Rumunią
Cena : $17.00

Solidarni z Rumunią. Grudzień 1989 – styczeń 1990, wstęp Konrad Białecki, fot. Jan Kołodziejski, red. Jerzy Bednarek, Wojciech Kujawa, Anna K. Piekarska, Warszawa–Poznań 2009, 224 s. (seria „Albumy”) W końcu 1989 r. doszło do otwartego wystąpienia społeczeństwa rumuńskiego przeciwko rządom Nicolae Ceauşescu. Grudniowe walki, zapoczątkowane protestami przeciwko przeniesieniu pastora László Tőkésa z parafii w Timişoarze, doprowadziły do śmierci dyktatora i demontażu struktur komunistycznego państwa. Wydarzenia w Rumunii wywołały w polskim społeczeństwie wielką falę sympatii i współczucia dla narodu, który w dramatycznych okolicznościach odzyskiwał suwerenność. Jeszcze trwały walki na ulicach rumuńskich miast, gdy w Polsce rozpoczęto organizowanie pomocy humanitarnej dla walczących Rumunów. Prezentowana publikacja jest fotograficzną relacją jednej z takich spontanicznych wypraw z darami dla Rumunii. Stanowi zarazem świadectwo gwałtownych przemian, zachodzących w Rumunii pod koniec 1989 r. W znacznej mierze składa się z niepublikowanych dotąd fotografii, wykonanych przez Jana Kołodziejskiego. Rozdziały: „Podróż”, „Pomoc”, „Bukareszt-miasto”, „Bukareszt-cmentarz”, „Bukareszt-telewizja” i „Timişoara” ukazują kolejne etapy ekspedycji. „Fotografowałem – jak pisze autor – nie tylko ludzi, ale także miasta, budynki, zniszczenia, wojsko na ulicach. Szczególnie poruszające wydają mi się, zwłaszcza teraz, po latach, zdjęcia miejsc pamięci, jakich wiele widzieliśmy na ulicach i placach rumuńskich miast”.


„A więc wojna...” Ludność cywilna we wrześniu 1939 r. / "It's War..." The Civilian Population in September 1939
Cena : $24.00

Dwujęzyczny album poświęcony różnym aspektom losów ludności cywilnej w Polsce we wrześniu 1939 roku.

W przededniu wojny / On the Eve of the War
„A więc wojna...” / "It's War..."
Terror z nieba / Terror from the Sky
Wrześniowe drogi / September Roads
Represje niemieckie / German Repressions
17 września / 17 September
Współobywatele / Co-citizens
„Każdy mężczyzna..., każda kobieta” / "Every Man..., Every Woman..."
„Warszawę trzeba obronić” / "Warsaw has to be defended"
Pobojowisko / After the battle
Milenium czy Tysiąclecie
Cena : $29.00

„Milenium czy Tysiąclecie”, pod red. Bartłomieja Noszczaka, Warszawa 2006, 360 s. (seria „Albumy”, t. 5) Kościelny program uczczenia jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski, realizowany w latach 1956–1966/1967 był z kilku powodów solą w oku dla komunistycznej władzy. Przede wszystkim po „stalinowskiej nocy” nastąpiło swoiste odrodzenie Kościoła. Z perspektywy polskiego Października ‘56 stało się jasne, że ateizacyjne i laicyzacyjne eksperymenty zainicjowane przez reżim Bieruta ostatecznie się nie powiodły. Komuniści mieli świadomość, że rozpoczęta po wojnie walka o rząd dusz polskiego społeczeństwa nie została przez nich wygrana, w czym istotną, o ile nie decydująca rolę odegrał Kościół katolicki. Władzom spędzała też sen z powiek względna swoboda, z jaką Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński realizował autonomiczny, niekonsultowany z „czynnikami świeckimi” kilkustopniowy program uroczystości przygotowujących do wielkiego jubileuszu w 1966 r. Złożyły się na niego Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego (1956, 1957) i Wielka Nowenna Narodu przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1957–1966). Partyjnych dygnitarzy dodatkowo drażniło to, że animowane przez kardynała Wyszyńskiego nowatorskie, rozbudowane i obejmujące cały kraj obchody ubiegły oficjalne przygotowania do jubileuszu tysiąclecia państwowości Polski i zepchnęły w cień świecki aspekt rocznicy 966 r. Wszystko to zadecydowało o podjęciu przez władze antykościelnej kontrakcji. Z czasem – aż do roku 1966 – spirala zarzutów wobec Kościoła będzie się na tym tle tylko systematycznie nakręcać. Doprowadziło to do tego, że w samym roku wielkiego jubileuszu wydarzenia przebiegały trzema najważniejszymi nurtami; pierwszym były obchody wielkiego święta polskiego chrześcijaństwa, drugim konkurencyjne względem nich i mimo wszystko historycznie sztuczne uroczystości państwowego Tysiąclecia, wreszcie trzecim inspirowany przez władze na tle Milenium konflikt z Kościołem, do którego zaangażowano niemal wszystkie podmioty administracji państwowej – na czele z wszechobecną SB. W ten sposób możliwość w pełni godnego, ale przecież także radosnego uczczenia niezwykłego dla każdego państwa święta została bezpowrotnie utracona. W 1966 r. katolickie w swej masie społeczeństwo stanęło więc przed poważnym sprawdzianem z wierności wyznawanym wartościom; sytuacja wymagała bowiem od niego manifestacji religijności w warunkach państwa walczącego z religią. Dziś wiedza faktograficzna i świadomość wagi wydarzeń z lat 1956–1966/1967 dla życia narodu stopniowo zacierają się w społecznej świadomości. Aby to zmienić, Biuro Edukacji Publicznej IPN kieruje do Państwa okolicznościowy album Milenium czy Tysiąclecie. Łączy on w sobie rzetelne, aczkolwiek napisane przystępnym językiem szkice historyczne z bogatym materiałem ikonograficznym, który – co ważne – jest także cennym źródłem wiedzy. W albumie położyliśmy nacisk na regionalnych charakter obchodów tak kościelnego Milenium, jak i państwowego Tysiąclecia. Nie prezentujemy jednak ich wszystkich. O wyborze zadecydowały tu przede wszystkim zainteresowania problematyką regionalną poszczególnych badaczy z IPN. Album jest skierowany do szerokiego grona odbiorców i tych starszych, którzy pamiętają rok 1966, i – a może przede wszystkim – tych młodszych, dla których wydarzenia sprzed ponad czterech dekad są dzisiaj mało znaczącym epizodem z zamierzchłej przeszłości. Liczymy, że impulsem do poznania faktów związanych z historią najnowszą Polski i refleksji nad nimi będą kolejne strony albumu. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to nie tylko przyczyni się do pogłębienia wiedzy o jednym z ciekawszych rozdziałów najnowszej historii Polski i zwiększy zainteresowanie badaniami regionalnymi, lecz także skłoni do refleksji, a co najmniej przypomni bogactwo duchowej spuścizny Wielkiej Nowenny i Roku Te Deum. Bartłomiej Noszczak„Solidarność”, sierpień 1980 – sierpień 1989
Cena : $36.00

Album zdjęć Erazma Ciołka,  przygotowany przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w polskiej i angielskiej wersji językowej. W albumie wykorzystano ponad 250 zdjęć, będących ilustracją dziejów Polski od strajków w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. do wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. Wybór zdjęć poprzedzony jest wstępem autorstwa dr. Łukasza Kamińskiego.

***

Lata osiemdziesiąte były jednym z najważniejszych okresów w bogatej w dramatyczne wydarzenia historii Polski XX wieku. W wyniku bezprecedensowej fali strajków powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który skupial miliony Polaków. Po kilkunastu miesiącach komunistyczna władza podjęła próbę zniszczenia ruchu, wprowadzając stan wojenny. Ostatecznie jednak „Solidarność” zwyciężyła, a system komunistyczny załamał się nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach bloku sowieckiego.

Jednym z najważniejszych kronikarzy tej epoki był Erazm Ciołek. Z aparatem fotograficznym w ręku towarzyszył on większości wydarzeń – od wielkiego strajku w Stoczni Gdańskiej, przez dramatyczne chwile stanu wojennego po Okrągły Stół i utworzenie rzadu Tadeusza Mazowieckiego. Wybór z powstałych wówczas zdjęć zawiera ten album.

Fragment wstępu Łukasza Kamińskiego „Dekada »Solidarności«”