IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Seria wydawnicza - Dokumenty
Sort By:
Page of 5
Reflections on the Kielce Pogrom
Cena : $8.00

This volume contains four articles by renowned experts of contemporary Polish history allowing the reader to probe deeper into the foundation and consequences of the Kielce pogrom of 1946. The opening essay raises the difficult subject of relations between Poles and Jews in 1944-1946. The two following essays are attempts to confront two theses propagated by the communist authorities – accusations regarding the responsibility of the opposition underground for instigating the pogrom and the passivity of the Polish Catholic Church hierarchy in the face of violence against Jews. The final essay provides a synthesis of disputes, discussions and manipulations which have accompanied the story of Kielce pogrom from the outset.
Kombinat
Cena : $8.00

Symbolem forsownego uprzemysłowienia Polski w pierwszej połowie lat 50. XX w. jest niewątpliwie Nowa Huta. Jednak w tym samym czasie, gdy pod Krakowem budowano kombinat metalurgiczny, ponad 400 km. na północ powstawał inny kombinat – bawełniany. Książka Andrzeja Zawistowskiego pokazuje czterdziestopięcioletnie funkcjonowanie Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – fabryki zbudowanej w mieście pozbawionym tradycji przemysłowej, w którym pierwotnie mieszkało mniej osób niż miała liczyć załoga powstającego przedsiębiorstwa. Autor ciekawie opisuje dzieje budowy i funkcjonowania kombinatu, który w 1956 r. stał się jednym z najbardziej znanych symboli zerwania ze stalinowską propagandą sukcesu. Na tle dziejów fabryki zostały także przedstawione warunki życia i pracy w niewielkim mieście w epoce Polski Ludowej. Dzięki temu na przykładzie Zambrowa czytelnik może poznać zmiany gospodarcze, społeczne, mentalne, kulturowe i polityczne, do jakich doszło w wyniku lokalizacji dużej inwestycji przemysłowej w małym mieście.Wybory 89 w Polsce południowo wschodniej w dokumentach SB
Cena : $9.00

Wybory do Sejmu i Senatu PRL w 1989 r. przypieczętowały upadek systemu komunistycznego w Polsce. Prezentowane dokumenty przedstawiają działania operacyjne funkcjonariuszy SB wobec Komitetów Obywatelskich „Solidarności”, kandydatów na posłów i senatorów oraz Kościoła katolickiego w okresie kampanii wyborczej. Komitety obywatelskie w profesjonalny i komunikatywny sposób przeprowadziły kampanię wyborczą, ich kandydaci byli prezentowani jako członkowie jednej drużyny, której kapitanem był Lech Wałęsa – legendarny przywódca „Solidarności”.
Strajki łódzkie w lutym 1971
Cena : $9.00

Strajki łódzkie w lutym 1971 r. są jednym z tych wydarzeń w najnowszej historii Łodzi, które wywarły wpływ nie tylko na sytuację społeczno-polityczną miasta, ale miały również wymiar ogólnopolski. Nie tylko krwawe wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. doprowadziły do wygaszenia buntu robotniczego i zmusiły rząd do ustępstw i wycofania podwyżek cen żywności. Duży wpływ na ich anulowanie wywarły właśnie strajki na tle ekonomicznym, do jakich doszło w łódzkich zakładach przemysłu włókienniczego.

W powyższym wydawnictwie podjęto próbę przedstawienia genezy, przebiegu i skali strajków łódzkich w lutym 1971 r. oraz ich konsekwencji społeczno-politycznych. Zamieszczono w nim 25 publikowanych po raz pierwszy dokumentów, wyselekcjonowanych z materiałów wytworzonych w okresie od lutego do kwietnia 1971 r. przez Komendę Miejską MO w Łodzi oraz Komitet Łódzki PZPR.
Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla
Cena : $10.00

Do dziś budzący emocje majowy przewrót roku 1926 stanowi bez wątpienia cezurę – i to jedną z najważniejszych – w dziejach II Rzeczypospolitej. W niniejszym tomie zostały zaprezentowane w tłumaczeniu na język polski dokumenty ze zbiorów byłego archiwum partyjnego – Rosyjskiego Archiwum Państwowego Historii Społeczno-Politycznej (RGASPI) – pokazujące sowieckie reakcje na wydarzenia w Polsce wiosną 1926 r.
Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945
Cena : $10.00

Obóz Pracy w Świętochłowicach (luty–listopad 1945 r.), założony w barakach po filii obozu oświęcimskiego Eintrachthütte, przeznaczony był dla „zdrajców narodu polskiego”,„zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich” i „wrogichelementów”. Stał się miejscem odosobnienia przede wszystkim dla Ślązaków,których „winą” było wpisanie podczas okupacji na niemiecką listęnarodowościową. Tom jest pierwszym wyborem dokumentów ukazującychfunkcjonowanie obozów pracy w powojennej Polsce.Jan Paweł II w Szczecinie
Cena : $10.00

W czerwcu 2007 r. minęło dwadzieścia lat od wizyty w Szczecinie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jubileusz stał się okazją do wspomnień oraz przyczynkiem do tego, aby wydać materiały źródłowe nawiązujące do pamiętnych dla miasta wydarzeń. Publikowane dokumenty – meldunki operacyjne, które naczelnicy Wydziałów IV i V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczecinie kierowali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie – zawierają informacje o sytuacji w relacjach państwo–Kościół na Pomorzu Zachodnim, przygotowaniach, przebiegu i echach papieskiej wizyty.Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989
Cena : $13.00

Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej i przejęcie przezeń dokumentów znajdujących się wcześniej w zasobach archiwów służb specjalnych, stworzyło sposobność podjęcia badań naukowych nad komunistycznymi represjami wobec Kościoła katolickiego w Polsce.
Grupa historyków Oddziału IPN we Wrocławiu oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przystąpiła przed kilku miesiącami do intensywnych prac badawczych nad zagadnieniem prześladowań Kościoła katolickiego po zakończeniu II wojny światowej. Ich owocem była zorganizowana w pierwszych dniach listopada - dzięki życzliwemu zainteresowaniu i wsparciu Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza - konferencja naukowa i wystawa: "Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989".
Wystawa ma zobrazować czas zmagań Kościoła katolickiego z komunistycznym system totalitarnym i pokazać metody, jakimi posługiwał się aparat państwowy w stosunku do Kościoła i religii. Władze komunistyczne traktowały Kościół jako jednego z głównych wrogów w budowie nowego społeczeństwa opartego na ideologii komunistycznej. Widoczne było to w całym ogromnie zróżnicowanym okresie lat 1945-1989. Zmieniały się tylko formy i metody represji: zatrzymania, przesłuchania, inwigilacja, szykany, aresztowania i wyroki skazujące, wydalenie i przesiedlenia z diecezji i probostw, kary administracyjne, brutalna propaganda, laicyzacja, ingerencja w wewnętrzne sprawy Kościoła i inne.
Wystawa była dotychczas prezentowana we Wrocławiu w Muzeum Archidiecezjalnym i w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brochowa oraz w Opolu i Ozimku.


Koniec pewnej epoki
Cena : $13.00

Wydarzenia związane z upadkiem rządów komunistycznych w Polsce, czyli wyborami czerwcowymi 1989 r., są ilustracją końca pewnej epoki. Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu PRL otworzyły drogę dotychczasowej opozycji skupionej wokół „Solidarności” do sformowania rządu. W niniejszym tomie zawarte zostały dokumenty, które przybliżają przebieg procesu wyborczego z czerwca 1989 r. w województwie szczecińskim, dotychczas słabiej udokumentowanego źródłowo. Przedstawiają one specyficzną rywalizację o mandaty parlamentarne zarówno kandydatów „Solidarności”, jak i kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ze szczególnym uwzględnieniem roli Służby Bezpieczeństwa w tych wydarzeniach.
Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989
Cena : $13.00

Tom zawiera niepublikowane dotychczas dokumenty „pionu kościelnego” aparatu bezpieczeństwa (są wśród nich m.in. instrukcje, raporty, plany działań operacyjnych, materiały szkoleniowe, korespondencja wewnętrzna). Materiały, które zachowały się po kilku akcjach niszczenia dokumentów byłego Departamentu IV MSW, pokazują wachlarz środków i metod stosowanych przeciwko Kościołowi katolickiemu i innym związkom wyznaniowym w Polsce.