IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Letnia szkoła historii najnowszej
Sort By:
Page of 1
Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008
Cena : $9.00

W dniach 15–20 września 2008 r. w Żabiej Woli k. Warszawy odbyła się II Letnia Szkoła Historii Najnowszej, zorganizowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN z myślą o doktorantach i studentach starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski. W zajęciach uczestniczyło 19 osób reprezentujących placówki naukowe z całego kraju.
W niniejszym tomie opublikowano teksty powstałe na bazie referatów wygłoszonych przez uczestników LSHN podczas seminariów prowadzonych przez dr. Łukasza Kamińskiego. Ze względu na problematykę artykuły podzielono na kilka bloków tematycznych. W pierwszym znalazły się teksty poświęcone zagadnieniom z okresu II wojny światowej, w drugim skupiono teksty opisujące zjawiska propagandowe, w trzecim – różne oblicza reżimu komunistycznego. Blok czwarty jest poświęcony historii organizacji i stowarzyszeń, piąty zawiera teksty biograficzne, natomiast na końcu umieszczono varia.


Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009
Cena : $9.00

Książka zawiera materiały III Letniej Szkoły Historii Najnowszej, zorganizowanej w Lesznie k. Warszawy, 7–12 września 2009 roku

Olena Humeniuk
Ukraińska emigracja studencka w Polsce w latach 1920-1930
Wojciech Marciniak
Repatriacja ludności polskiej z głębi ZSRR w aktach Związku Patriotow Polskich
Katarzyna Florczyk
Modelowy wizerunek kobiety w propagandzie okresu stalinowskiego w Polsce
Justyna Kańczukowska
Propaganda komunistyczna w okresie stalinowskim i w czasie stanu wojennego wobec Rozgłosni Polskiej Radia Wolna Europa. Próba porównania
Jolanta Ślęzak
Wybrane aspekty polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w świetle karykatur zamieszczanych na łamach „Nowin Rzeszowskich” w latach 1949-1953
Anna M. Jackowska
Procesy Wiktora Krawczenki i Davida Rousseta. Francuski spór w latach 1949-1951 o sowieckie obozy pracy
Przemyslaw Gasztold-Seń
„Lewica” PZPR, Działalność Stowarzyszenia Klubów Wiedzy Społeczno-Politycznej „Rzeczywistość” w latach 1981-1983
Michal Białkowski
Laikat katolicki wobec bezpieki na przykładzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957-1989/1990)
Pawel Knap
„Budujemy żywe kościoły”. Zarys problematyki budownictwa sakralnego w powojennym Szczecinie
Lukasz P. Matyjasiak
Między wiernością Kościołowi a służbą państwu. Działalność katolików „społecznie postępowych” na przykładzie Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju (1950-/953)
Michal Siedziako
Powstanie i rozwój działalności Szczecińskiego Klubu Katolików (do 13 grudnia 1981 r.)
Diana Maksimiuk
O rozliczaniu stalinowskich sędziów na fali „odwilży” 1956 r.
Natalia Jarska
Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda w latach 1956-1966
Sylwia Galij-Skarbińska
Obszar działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1970-1975
Tomasz Kozłowski
Więziennictwo dekady Gierka
Kinga Warchoł
Powstawanie gminnych i wiejskich kól NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w województwie rzeszowskim
Jan Olaszek
Informacja i publicystyka w prasie podziemnej Solidarności na przykładzie tygodnika „Wola” (1982-1989)
Przemysław Stępień
Kościół łódzki w obronie represjonowanych w stanie wojennym


Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2007
Cena : $9.00

Letnia szkoła historii najnowszej 2007. W niniejszym tomie opublikowano teksty powstałe na bazie referatów wygłoszonych przez uczestników LSHN podczas seminariów prowadzonych przez dr. Łukasza Kamińskiego. Ze względu na problematykę artykuły podzielono na kilka bloków tematycznych. W pierwszym znalazły się teksty poświęcone zagadnieniom z okresu II wojny światowej, w drugim skupiono teksty opisujące zjawiska propagandowe, w trzecim różne oblicza reżimu komunistycznego. Blok czwarty jest poświęcony historii organizacji i stowarzyszeń, piąty zawiera teksty biograficzne, natomiast na końcu umieszczono varia.
Letnia szkoła Historii Najnowszej 2010
Cena : $11.00

SPIS TREŚCI Wstęp – Łukasz Kamiński Wykaz skrótów SPOŁECZEŃSTWO Tomasz Kędra Czynniki wpływające na nastroje społeczne ludności polskiej osiadłej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950 Natalia Jarska Praca kobiet w kopalniach 1945–1957 – polityka zatrudnienia a rzeczywistość społeczna Paweł Knap Big-beat i co dalej? Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie (1962–1963) na łamach popularnych czasopism Michał Jarmuż Problemy mieszkaniowe Polaków w latach siedemdziesiątych w świetle dokumentów osobistych Grzegorz Kowal Internowani w Grodkowie 1981–1982 PAMIĘĆ Paulina Kusz II wojna światowa i akcja „Wisła” we wspomnieniach mieszkańców Bieszczadów Piotr Grzelczak „Nie można dopuścić do najmniejszej awarii”. Władze partyjne w Poznaniu wobec pierwszej rocznicy Czerwca ’56 PRAWO I STRUKTURY Michał Arndt Przestępstwa przeciwko powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w polskim prawie karnym (do 1969 roku) Katarzyna Zawadka Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948–1956 – struktura i funkcjonowanie Łukasz Bednarski Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec kombatantów lubelskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w 1957 roku Agnieszka Watoła Geneza i działalność Zrzeszenia Prawników Demokratów (Zrzeszenia Prawników Polskich) oraz jego wpływ na postawy sędziów w latach 1945–1956 Łukasz Wolak Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945–1970 LUDZIE I IDEE Tomasz Siewierski Popularność badań nad dziejami gospodarczymi jako fenomen polskiej historiografii lat 1949–1956. Próba nakreślenia przyczyn zjawiska Przemysław Gasztold-Seń Oficer Korpusu Bezpieczeństwa, hagiograf Żydowskiego Związku Wojskowego, tropiciel „syjonizmu”. Powojenna działalność Tadeusza Bednarczyka Magdalena Michalik-Sztumska Stanisław Cat-Mackiewicz: redaktor i publicysta czasopisma „Lwów i Wilno” (1946–1950) Dorota Lewsza Wybrane aspekty religijne, polityczne i literackie w powojennej publicystyce Jerzego Zawieyskiego ANALIZY ŹRÓDŁOZNAWCZE Michał Przeperski „Monachijski OBOP”. Badania sondażowe Departamentu Badania Słuchalności RWE (1962–1969) Grzegorz Wołk Prace dyplomowe absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie – przyczynek do bibliografii Jan Olaszek Dokumenty SB jako źródło do badania podziemnej prasy (wybrane przykłady)